Spokojnie i sprawnie - ewakuacja budynku

Udając się do wielu budynków, możemy w nich spotkać rozmaite tablice informacyjne. Umieszczone najczęściej na korytarzu informują o drodze ewakuacji, zasadach zachowania a w części przypadków również o tym, w jak sposób obsługiwać gaśnicę. Dodatkowo podawane są numery alarmowe ze służbami ratowniczymi. Takie tablice są bardzo istotne, szczególnie dla osób, które nie są związane z danym budynkiem. Pozwalają one na szybsze i bardziej sprawne podjęcie akcji związanej z ewakuacja obiektu. Wskazując najbliższe wyjście, bezpieczne przejścia, klatki schodowe, pozytywnie wpływają na kwestie związane z bezpieczeństwem. Cechują je odpowiedni kolor oraz informacje, które podane w stosunkowo zwięzłej i jasnej formie, powinny być zrozumiałe dla każdego. Jednocześnie drogę ewakuacji z budynku wskazują strzałki, które pokryte odpowiednim materiałem powinny być widoczne również przy słabym świetle. Najważniejsze jednak jest w chwili ewakuacji zachowanie spokoju i postępowanie zgodnie z opracowanymi procedurami.