Pierwsza pomoc i apteczki

Niezmiernie ważnym elementem każdego miejsca pracy stanowią apteczki. To one są wykorzystywane w celu udzielania pierwszej pomocy w przypadku rozmaitych urazów oraz wypadków w pracy. To sprawia, że apteczki, wraz z odpowiednim wyposażeniem powinny znajdować się w każdym miejscu pracy. Dodatkowo warto zadbać by ze względów bezpieczeństwa było ich kilka na obiekcie. Należy tu wymienić przykładowe wyposażenie, które powinno znaleźć się w jej wnętrzu, jak chociażby: kompres, plastry, opaska elastyczna, rękawice, chusta oraz nożyczki. Te oraz inne jej elementy powinny posiadać aktualne terminy przydatności do użycia. Warto również zapewnić osoby, które są odpowiednio przeszkolone odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu można a nawet trzeba wpływać na kwestie bezpieczeństwa. Ma to w konsekwencji pozytywny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz jej konkurencyjność.