Odzież do spawania

Odzież dla pracowników powinno się dobierać pod kątem pojawiających się w zakładzie lub poza nim zagrożeń. O ile w części przypadków dotyczy to uszkodzeń i zabrudzeń to w innych w grę wchodzą chemikalia oraz wysoka temperatura. Ta ostatnia dotyczy między innymi prac związanych ze spawaniem. Odpowiedni strój powinien wówczas obejmować spodnie, buty oraz bluzę i fartuch, o odpowiedniej ochronie przed wysoka temperaturą. Buty powinny mieć jednocześnie wyższą wysokość i chować się pod nogawką spodni, tak by gorące drobinki nie wyrządziły urazu. Podobnie odpowiednia ochrona powinna dotyczyć oczu. Najczęściej wykorzystuje się specjalne przyłbice, choć równie dobrą ochronę zapewniają specjalne okulary. Dodatkowym zabezpieczeniem powinna być maseczka chroniąca przed powstającym dymem. Ma on często bardzo szkodliwy charakter. Z uwagi na powyższe kwestie, środki zabezpieczające powinny być odpowiednio stosowane za każdym razem, kiedy są wykonywane, nawet wówczas, kiedy są one sporadyczne. Taka odzież powinna spełniać stawiane przed nimi normy i atesty.